Enerji Analizleri Tesis Kontrolleri

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi de gittikçe artan bir ivme kazanmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi ile ölçülmektedir. Nüfus artışının ve buna paralel olarak geleneksel enerji kaynaklarının büyük bir hızla tükenmesi toplumları bir yandan mevcut enerji potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanmaya iterken diğer yandan da yeni enerji kaynakları bulmaya zorlamaktadır. Bunların yanı sıra geleneksel enerji kaynaklarının Dünya üzerindeki homojen olmayan dağılımı ve son yıllarda gelişen çevre bilinci; güneş, su ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yeni teknolojiler geliştirerek daha fazla yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Firmamız tüm faaliyetlerini bu titizlikle yapmaktadır.

Bize ulaşın

Elektrik tesisat, taahhüt, proje ve mühendislik hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.