Danışmanlık - Kontrol

Enerji Maliyet Çözümleri

Yetkin ve deneyimli personelimizle detaylı bölgesel analiz yapılarak en kısa yöntemler ile enerji teminini düşük maliyetlerle işverene sunma hizmetlerini sunmaktayız.

Trafo Merkezi İşletme Sorumluluk Hizmeti

Elektrik yüksek gerilim sistemlerine sahip, kendine ait trafo merkezi olan işletmelerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların minimize edilmesi için gerekli hizmetlerin yürütülmesini üstlenen ve kontrol edilmesini sağlayan elektrik mühendisinin almış olduğu göreve “Tesis İşletme Sorumluluğu” veya “Trafo İşletme Sorumluluğu” denir.  İşletmeler sistemin kabulünden sonra ve enerji altında olduğu sürece Tesis İşletme Sorumlusu bulundurmak zorundadır.

Trafo Merkezi Bakım Hizmetleri

Elektrik sistemlerinin kalbi olan trafolar; hareketsiz elektrik makinalarıdır. İşletme ömürleri uzundur fakat kullanma yerine ve kullanma şartlarına bağlı olarak belirli yaşlanma süreçleri vardır. Bu nedenle herhangi bir iş kazasına sebebiyet vermemek için periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Enerji Analizleri Tesis Kontrolleri

Geleneksel enerji kaynaklarının dünya üzerindeki homojen olmayan dağılımı ve son yıllarda gelişen çevre bilinci; güneş, su ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yeni teknolojiler geliştirerek daha fazla yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Firmamız tüm faaliyetlerini bu titizlikle yapmaktadır.

Trafo Merkezi İşletme Sorumluluk Hizmeti

Yerel belediyeler, elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, tapu daireleri gibi tüm kurumlarda resmi iş takibi ve gerekli evrakların tanzimleri konusunda hizmet vermektedir.

Trafo Merkezi Bakım Hizmetleri

Aktif ve reaktif enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi ve olası elektrik faturalarındaki cezaların önlenmesi hususunda çalışmalar firmamızca yapılarak takip edilmektedir.

Bize ulaşın

Elektrik tesisat, taahhüt, proje ve mühendislik hizmetlerimiz için bize ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.